Intră în contul tău
Completează câmpurile de mai jos pentru a te înregistra
Trimite parola pe email
Orice schimbare a datelor personale va fi valabilă începând cu următoarea achiziţie. În consecinţă, nu pot fi efectuate modificări pe biletele deja emise.
Istoric comenzi

TERMENI SI CONDITII VANZARE ONLINE

  1. TERMENI ŞI CONDIŢII VÂNZARE ON-LINE

Definiţii

“UNIPLAY BINGO TV”   - MONTE CALM PLAY S.R.L . , organizată în baza legii române, având C.U.I. 36141841, cu sediul în Bistriţa, str. Libertăţii, nr. 38, et. 1, judeţul Bistriţa-Năsăud, organizatoare a jocului de noroc de tip bingo transmis prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune;

SITE   - Domeniul “uniplay.ro”.

JOCUL  “UNIPLAY BINGO TV”  - este jocul de noroc de tip bingo transmis prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune, joc transmis, în direct, în fiecare zi de duminică, pe canalul tv “Antena 1”, în intervalul orar 20.30 - 22.30, joc de noroc ce se desfăşoară în conformitate cu Regulamentul de Joc aprobat.

BILETUL DE JOC “UNIPLAY BINGO TV”  - reprezintă mijlocul de joc auxiliar, care conferă dreptul de participare la jocul de Bingo Tv, în schimbul taxei de participare înscrisă pe bilet;

SERVICIU   - serviciul de comerţ electronic condus exclusiv pe porţiunile public disponibile ale SITE-ului, în sensul acordării posibilităţii CLIENTULUI să achiziţioneze bilete de joc pentru ediţiile de duminică ale partidelor de bingo televizat, în cadrul emisiunii “UNIPLAY SHOW”, prin mijloace exclusiv electronice.

AGENT PROPRIU DE VÂNZARE ON-LINE  - persoana desemnată de Uniplay Bingo TV pentru a efectua, pe seama şi în contul participanţilor la jocul de Bingo Tv Uniplay Show prin sistem de achiziţie a biletelor de joc on-line, a tuturor formalităţilor necesare pentru a conferi dreptul de participare la joc, conform prevederilor Regulamentului de joc şi a eventualelor Regulamente ale promoţiilor aflate în derulare;

CONT   - ansamblul format dintr-o adresa de e-mail şi o parolă care permit unei singure persoane accesul la zone restricţionate ale SITE-ului prin care se face accesul la SERVICIU

CLIENT   - Persoana fizică care a împlinit vârstă de 18 ani şi care are sau obţine acces la SERVICIU, ulterior creării CONTULUI.

DOCUMENT   - prezentele Termeni şi Condiţii

NEWSLETTER / ALERTĂ  - mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, asupra produselor, serviciilor şi/sau promoţiilor desfăşurate de către  “Uniplay Bingo TV”  într-o anumită perioadă, fără nici un angajament din partea “Uniplay Bingo TV” cu referire la informaţiile conţinute de acesta. 

TRANZACŢIE   - încasare sau rambursare a unei sume rezultată din vânzarea biletelor de joc de către “Uniplay Bingo TV” către Client, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către “Uniplay Bingo TV”.

2.    General  

2.1. Documentul stabileşte termenii şi condiţiile de utilizare ai Siteului/Conţinutului /Serviciului de către Client.

2.2. Folosirea, inclusiv dar nelimitându-se la accesarea, vizitarea şi vizualizarea, Conţinutului/ Serviciului, implică acceptarea Clientului la prezentele termeni şi condiţii. 

2.3. Accesul la Serviciu se face exclusiv prin accesarea siteului public disponibil www.uniplay.ro.

2.4. Prin folosirea Siteului/Conţinutului/Serviciului, Clientul este singurul responsabil pentru toate activităţile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natură produse Siteului, Conţinutului, Serviciului, “Uniplay Bingo TV” sau oricărui terţ cu care “Uniplay Bingo TV” are încheiate contracte, în conformitate cu legislaţia română în vigoare.

2.5. În cazul în care Clientul nu este de acord şi/sau nu acceptă şi/sau îşi revocă acceptul dat pentru Document:

2.5.1. Acesta renunţă la: accesul la Serviciu, alte servicii oferite de  “Uniplay Bingo TV”  prin intermediul Site-ului, primirea newslettere-lor/alertelor şi/sau comunicărilor din partea“Uniplay Bingo TV” de orice natură fără nicio garanţie ulterioară din partea “Uniplay Bingo TV”.

2.5.2.  “Uniplay Bingo TV”  va şterge toate datele care fac referire la acesta din baza să de date, fără nicio obligaţie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă sau fără ca vreo parte să

poată   să pretindă celeilalte daune-interese.

2.5.3. Poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a nu fi de acord şi/sau a nu accepta documentul, sub forma în care acesta va fi disponibil în acel moment.

2.6. Clientul poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a fi de acord şi/sau a accepta Documentul, sub forma în care acesta va fi disponibil în acel moment.

2.7. Pentru a-şi exercita dreptul prevăzut la art 2.5, acesta poate  contacteze “Uniplay Bingo TV”, sau să folosească legăturile din conţinutul primit de la  “Uniplay Bingo TV”  destinate acestui scop.

2.8. Clientul nu poate  revoce acordul exprimat în favoarea Documentului pe perioada derulării unui Contract sau până în momentul în care acesta nu va achita contravaloarea tuturor Contractelor neonorate faţă de “Uniplay Bingo TV”.

2.9. Acest Site este adresat doar persoanelor fizice care au cel puţin 18 ani, care au parcurs etapele înregistrării corespunzătoare şi care nu au fost suspendaţi sau înlăturaţi de către Uniplay Bingo TV, indiferent de motivul suspendării sau al înlăturării.

  1. Contact  

3.1.  “Uniplay Bingo TV”  publică pe site datele complete şi corecte de identificare şi contactare de către Client sau Membru.

3.2. Accesarea Site-ului, folosirea informaţiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de email-uri sau notificări adresate  “Uniplay Bingo TV”  se realizează în mod electronic, telefonic, sau orice alt mod de comunicare disponibil Membrului sau Clientului şi  “Uniplay Bingo TV”  , considerându-se astfel că acesta consimte primirea notificărilor din partea“Uniplay Bingo TV” în modalitate electronică şi/sau telefonică, incluzând şi comunicări prin email sau prin anunţuri pe site.

3.3.  “Uniplay Bingo TV”  îşi rezervă dreptul de a nu răspunde tuturor solicitărilor de orice natură, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc).

  1. Politica de vânzare online

4.1. Accesul la serviciu 

4.1.1. Accesul la serviciu este permis oricărei persoane fizice care a împlinit vârstă de 18 ani

care   posedă sau îşi creează un Cont.

4.1.2. Accesul la serviciu este permis nonstop, cu excepţia zilei de duminică, când vânzările se închid la ora 19:00. Începând cu orele 22:30, `vânzarea va putea fi 19:00. Începând cu orele 22:30, `vânzarea va putea fi reluată, pentru achiziţia cartoanelor de bingo Tv pentru jocul de bingo tv Uniplay Show de duminica viitoare.

4.1.3. Pentru a i se permite accesul la serviciu, va trebui să accepte prevederile Documentului, precum şi să ia cunoştinţă de prevedrile Regulamentului de joc.

4.1.4.  “Uniplay Bingo TV”  îşi rezervă dreptul de a limita accesul clientului la Serviciu şi de a şterge Contul acestuia în cazul în care consideră că în baza comportmentului avut de către Client, accesul şi existenţa Contului Clientului ar putea prejudicia în vreun fel “Uniplay Bingo TV”.

4.1.5. Fiecare persoană poate avea un singur Cont. Este interzisă partajarea unui Cont între mai mulţi Clienţi.

4.1.6. În situaţia în care se descoperă accese de acest gen,  “Uniplay Bingo TV”  îşi rezervă dreptul de a anula sau a suspendă accesul Clientului la Serviciu.

4.2. Produse şi servicii 

4.2.1.  “Uniplay Bingo TV”  vinde cartoane de bingo pentru jocul de noroc Uniplay Show, prin agentul propriu de vânzare online.

4.2.2. După încasarea taxei de participare, agentul propriu de vânzare online va efectua, pentru fiecare cumpărător în parte, toate formalităţile cu privire la:

4.2.2.1. completarea/printarea datelor personale pe spatele biletului de joc;

4.2.2.2. introducerea în urna special amenajată a taloanelor gratuite oferite pentru achiziţionarea unei serii de 6 bilete de bingo tv;

4.2.2.3. depunerea, în urna special amenajată, a biletelor necâştigătoare, după data desfăşurării partidei, în cazul in care participantul la joc nu a obţinut nici un premiu în partida curentă;

4.2.2.4. va transmite jucătorului, copia electronică a biletelor “Uniplay Bingo TV”;

4.2.3. Preţul biletelor “Uniplay Bingo TV” este în lei.

4.2.4.  “Uniplay Bingo TV”  va debita contul curent al Clientului cu sumele reprezentând contravaloarea biletelor bingo tv comandate, ulterior transmiterii către acesta din urmă a confirmării comenzii.  “Uniplay Bingo TV”  nu va factura persoane juridice, chiar şi la solicitarea Clienţilor în acest sens, având în vedere că site-ul este adresat exclusiv persoanelor fizice.

4.2.5. În cazul plăţilor on-line “Uniplay Bingo TV” nu este / nu poate fi făcută responsabilă pentru niciun alt cost suplimentar suportat de client, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de LEU.  Responsabilitatea pentru această acţiune o poartă numai clientul.

4.3. Comandă online 

4.3.1. Clientul poate comanda online bilete de bingo tv grupate în serii, o serie conţinând 6 cartoane de joc şi 1 talon gratuit, care conferă dreptul de participare la extragerile speciale organizate în cadrul emisiunii duminicale Uniplay Show. Comanda minimă este de o serie.

4.3.2. Prin finalizarea comenzii Clientul consimte că toate datele furnizare de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete şi adevărate la data plasării comenzii, denumită în cadrul acestui document "comandă emisă"

4.3.3. Prin finalizarea comenzii Clientul consimte că  “Uniplay Bingo TV”  poate  îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de “Uniplay Bingo TV”, în orice situaţie în care este necesară contactarea Clientului.

4.3.4.  “Uniplay Bingo TV”  poate denunţa unilateral comanda efectuată de către Client, în urmă unei notificări prealabile adresate Clientului, fără nicio obligaţie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă sau fără ca vreo parte  poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

4.3.4.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a tranzacţiei;

4.3.4.2. invalidarea tranzacţiei de către procesatorul de carduri agreat de “Uniplay Bingo TV”;

4.3.4.3. datele furnizate de către Client, pe site sunt incomplete sau incorecte

4.3.4.4. activitatea Clientului pe site poate şi/sau produce daune de orice natură de partea “Uniplay Bingo TV” şi/sau partenerilor acestuia

4.3.4.5 realizarea a mai mult de două livrări consecutive, eşuate

4.3.4.6.pentrualte motive obiective.

4.3.5. Odată finalizată comanda, clientul îşi poate vizualiza şi descărca biletele achiziţionate din contul lui pe www.uniplay.ro.

4.3.6. În cazul în care, din diverse cauze imputabile  “Uniplay Bingo TV”  , clientul a comandat şi achitat prin card bancar bilete bingo tv iar acestea nu au fost alocate jucătorului iar formalităţile privind printarea şi participarea la jocul de bingo tv nu au putut fi efectuate de către agentul de vânzare online, “Uniplay Bingo TV” va informa clientul asupra acestui fapt şi va dispune restituirea contravalorii biletelor de bingo tv în contul Clientului, în maxim 48 de ore de la data la care “Uniplay Bingo TV” a luat la cunoştinţă acest fapt.

4.3.7. Odată efectuată operaţiunea de cumpărare a cartoanelor de bingo tv şi operaţiunile de completare fiind efectuate de către agentul propriu de vânzări online, Clientul nu are dreptul de a anula sau modifica conţinutul unei comenzi, achitate prin orice mijloc de plată electronic.

4.3.8. În cazul în care un Client îşi modifică datele personale, folosind formularele disponibile pe site, toate comenzile în derulare existente la acel moment, îşi păstrează datele definite/acceptate de către Client înainte de momentul modificării, luându-se în considerare pentru contact, noile date modificate corespunzător.

4.4. Decontarea premiilor. 

4.4.1. Plata premiilor, câştigate de către client, se va face de către Organizator, conform prevederilor din Regulamentul de Joc, după ce câştigătorul revendică premiul la tel 021.9122. Decontarea premiilor pentru câştigătorii aflaţi în străinătate se va realiza prin intermediul www.skrill.com. Organizatorul va transfera premiile, după revendicarea acestora de către câştigător; Premiile sunt în suma brută, din valoarea acestora urmând să se reţină impozitul pe veniturile din premii şi jocuri de noroc, prin stopaj la sursă, conform prevederilor legale în vigoare. La revendicarea premiilor câştigate pe bilete de bingo sau taloane gratuite cumpărate on-line, câştigătorul va trebui să trimită pe e-mail sau fax copia actului de identitate pentru decontarea premiilor prin sistemul www.skrill.com. Numele de pe actul de identitate trebuie  corespundă cu cel trecut pe talonul gratuit sau cartonul necaştigător. În cazul în care Clientul va câştiga premii speciale, pe baza biletelor necâştigătoare de la partida precedentă, Organizatorul va plăti premiile câştigate numai în condiţiile în care acesta deţine bilete valide achiziţionate pentru partida curentă. Verificarea se face pe baza evidenţei proprii privind biletele vândute on line.

5.    Frauda  

5.1.  “Uniplay Bingo TV”  nu solicită Clienţilor sau Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS/etc.) informaţii referitoare la date confidenţiale, conturi /carduri bancare sau parole personale.

5.2. Clientul îşi asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea unui terţ a datelor sale confidenţiale.

5.3.  “Uniplay Bingo TV”  declină orice responsabilitate, în situaţia în care un Client ar fi / este prejudiciat sub orice formă de către un terţ care ar pretinde că este/reprezintă interesele “Uniplay Bingo TV” .

5.4. Clientul va informa  “Uniplay Bingo TV”  asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.

5.5.  “Uniplay Bingo TV”  nu promovează SPAM-ul. Orice client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site poate opta pentru dezactivarea contului de client aferent acestei adrese de e-mail.

5.6. Comunicările realizate de către “Uniplay Bingo TV” prin mijloace electronice de comunicare la distanţă (i.e. e-mail) conţin datele de identificare complete şi conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conţinutului.

5.7. Următoarele scopuri atinse sau nu vor fi considerate tentativă de fraudare a Siteului/Conţinutul şi/sau “Uniplay Bingo TV” “Uniplay Bingo TV”  îşi rezervă dreptul de a pune în mişcare urmărirea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat să, sau a(u)

atins   acest(e) scop(uri):

5.7.1. de a accesa datele de orice tip ale altui Client prin folosirea unui cont sau prin orice altă metodă;

5.7.2. de a altera sau de a modifica conţinutul Siteului sau orice corespondenţă expediată prin orice modalitate de către  “Uniplay Bingo TV”  către Client;

5.7.3. de a afecta performanţele serverului/serverelor pe care rulează siteul;

5.7.4. de a accesa sau de a divulga oricărui terţ care nu are autoritatea legală necesară, conţinutul expediat prin orice mijloc de către “Uniplay Bingo TV” către Client atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conţinutului.

6.      Limitare de responsabilitate 

6.1.  “Uniplay Bingo TV”  nu poate fi ţinută responsabilă în nici un fel în faţa niciunui Client care utilizează Siteul, altfel decât în limita articolelor ce constituie Termeni şi Condiţii

6.2. În cazul în care un Client consideră că un Conţinut expediat prin orice mijloc de către “Uniplay Bingo TV” violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate să contacteze pentru detalii Uniplay Bingo TV, conform detaliilor de contact, astfel încât  “Uniplay Bingo TV”  să poată lua o decizie în cunoştinţă de cauza.

6.3.  “Uniplay Bingo TV”  nu garantează clientului acces pe site sau la serviciu, în lipsa înregistrării de către acesta din urmă prin parcurgerea etapelor de înregistrare de pe site, şi nu îi conferă dreptul de a descarca sau de a modifica parţial şi/sau integral conţinutul, de a reproduce parţial sau integral conţinutul, de a copia, sau de a exploata orice conţinut în orice altă manieră, sau de a transfera vreunui terţ orice conţinut asupra căruia are şi/sau a obţinut acces, în baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al “Uniplay Bingo TV”.

6.4.  “Uniplay Bingo TV”  nu răspunde de conţinutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legături din conţinut, indiferent de natura acestor legături.  Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii acestora.

6.5.  “Uniplay Bingo TV”  este exonerată de orice vină în cazul utilizării siteurilor şi/sau al conţinutului transmis către Membru sau Client, prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.), prin intermediul siteurilor, e-mail-ului sau al unui angajat al  “Uniplay Bingo TV” , atunci când

această   utilizare a conţinutului poate sau produce pagube de orice natură Membrului, Clientului

şi/sau   oricărui terţ implicat în acest transfer de Conţinut.

6.6.  “Uniplay Bingo TV”  nu oferă niciun fel de garanţii directe sau indirecte că:

6.6.1. serviciul va fi potrivit cerinţelor clientului;

6.6.2. serviciul va fi neîntrerupt, sigur sau fără erori de orice fel;

6.6.3. produsele/serviciile obţinute gratis sau contra-cost prin intermediul serviciului vor corespunde cerinţelor sau aşteptărilor clientului;

6.7. În limita prevederilor Termeni şi Condiţii, operatorii, administratorii şi/sau proprietarii site-ului nu sunt sub nici o formă responsabili pentru relaţiile sau consecinţele acestora rezultând din, dar nelimitandu-se la, achiziţii, oferte speciale, promoţii, promovări, sau oricare alt tip de relaţie / legătură / tranzacţie / colaborare / etc. care pot apărea între client sau Membru şi oricare dintre cei care îşi fac promovare directă sau indirectă prin intermediul siteului.

  1. Forţă majoră şi cazul fortuit 

7.1. Exceptând cazurile în care nu au prevăzut în mod expres altfel, nici una din părţile unui contract încheiat, care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen şi/sau în mod corespunzător, total sau parţial, a oricăreia din obligaţiile care îi incumbă în baza contractului, dacă neexecutarea obligaţiei respective a fost cauzată de un eveniment de forţă majoră.

7.2. Partea sau reprezentantul legal al părţii care invocă evenimentul mai sus menţionat este obligat să aducă la cunoştinţă celeilalte, imediat şi în mod complet, producerea acestuia şi să ia orice măsuri care-i stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor respectivului eveniment.

7.3. Partea sau reprezentantul legal al părţii care invocă evenimentul mai sus menţionat este exonerat de la această obligaţie numai în cazul în care evenimentul o împiedică să o ducă la bun sfârşit.

7.4. Dacă în termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a acestui contract fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

7.5. Partea care invocă evenimentul de forţă majoră trebuie  facă dovada imposibilităţii executării obligaţiilor în termen de 30 zile de la data producerii evenimentului dar în limitele art. 10.3.

  1. Litigii  

8.1. Prin folosirea/vizitarea/vizualizarea/etc siteurilor şi/sau al oricărui conţinut trimis de către “Uniplay Bingo TV” Clientului prin accesare şi/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declară de acord cel puţin cu prevederile  "Termeni şi condiţii.

8.2. Orice dispută cu referire la prezentul document Termeni şi Condiţii care ar putea  apară între Membru/Client şi  “Uniplay Bingo TV”  se va rezolva mai întâi pe cale amiabilă.

8.3. Orice dispută, de orice fel, care ar putea  apară între Client şi “Uniplay Bingo TV” sau partenerii săi, se va rezolva pe cale amiabilă. Dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluţionat de către instanţa competentă de la sediul “Uniplay Bingo TV”, în conformitate cu legile române în vigoare.

8.4. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauza, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

8.5. Prezentul document a fost redactat şi va fi interpretat în conformitate cu legislaţia română.

  1. Dispoziţii finale 

9.1.  “Uniplay Bingo TV”  îşi rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum şi orice modificări ale site-ului/structurii acestuia/serviciului precum şi orice conţinut fără notificare prealabilă a Clientului.

9.2. În limita prevederilor “Termeni şi Condiţii” “Uniplay Bingo TV”  nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauza, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul site-ului.

9.3.  “Uniplay Bingo TV”  îşi rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură şi/sau legături pe oricare pagină a site-ului, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

10. Feedback  

10.1. În cazul în care există întrebări sau sugestii în legătură cu “Uniplay Bingo TV” , va rugăm să ne contactaţi la numărului de telefon 021/9122, de luni până vineri între orele 09-21, sâmbată 11-21, iar duminica între orele 11-24 sau prin email la contact@uniplay.ro.

10.2. Orice comentarii, întrebări, feedback, idei, sugestii sau alte comunicări sau informaţii despre sau referitoare la site-ul uniplay.ro, funcţionalitatea sau îmbunătăţirea acestuia vor rămâne proprietatea Monte Calm Play SRL.

© Ultima modificare:  2016 – Monte Calm Play SRL .

Prelucrare date cu caracter personal: Monte Calm Play SRL este înregistrată în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 27473.